ZAUFAJ

NIC NIE JEST WAŻNIEJSZE OD ZAUFANIA podkreśla Patrick Lencioni w swojej książce „Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej”.

Według niego zaufanie oparte jest na otwartości. Bazuje na podstawowym założeniu, że ludzie, którzy nie obawiają się powiedzieć o sobie prawdy, nie będą angażować się w niepotrzebne rozgrywki. Zaoszczędzony czas i energia zostaną wykorzystane do osiągnięcia wspólnych celów. Budowanie zaufania najlepiej rozpocząć od małych kroków.

W nowej grze Zwrotnicy chodzi o to, żeby ludzie nieco się otworzyli i zrobili to bez poczucia dyskomfortu. 6 talii kart to 6 kategorii pytań i poleceń. Nazwy tych kategorii tworzą akronim ZAUFAJ.

Z  jak Zestaw 3 rzeczy – W tym zestawie wspólnym elementem jest liczba 3. Trójkę znamy z różnych kontekstów − radiowa Trójka, trójkąt w geometrii, trójkąt dramatyczny, trójkąt małżeński, trójca święta. Trójka w retoryce organizuje wypowiedź. Po pierwsze… , po drugie… , po trzecie…Zestaw zawiera 30 pytań i poleceń, które zachęcają do wymienienia 3 elementów połączonych wspólnym mianownikiem, np. 3 nawyków, 3 miejsc, 3 kolorów.

A  jak Alternatywa – W tym zestawie wszystkie karty stawiają przed jakimś wyborem. Filozofowie już dawno uznali znaczenie dylematów moralnych, a pisarze przez stulecia opisywali je w swoich dziełach. Dylematy są dla nas trudne. Co decyduje o tym, że ostatecznie opowiadamy się za jedną z opcji? Impuls czy przemyślana decyzja? Strategie bywają, jak zwykle, różne. Zestaw zawiera 30 dylematów, od najprostszych do takich, które wymagają głębszego zastanowienia.

U  jak Uczucia – W tym zestawie pytania dotyczą tego, co czujemy w różnych sytuacjach. Uczucia mogą wskazywać na rzeczy, których nie ogarniamy rozumem. Radość, smutek, strach, złość… Lista emocji jest bardzo długa. Niełatwo jest mówić o swoich odczuciach, ale ten zestaw pozwala za pomocą 30 pytań zachęcić do wyrażania uczuć towarzyszących nam w życiu.

F  jak Fantazja – Ta kategoria pytań daje możliwość puszczenia wodzy fantazji. Marzenia to nasze cele z odroczonym terminem realizacji.  Często wskazują na to, czego najbardziej pragniemy w naszym życiu. Marzenia możemy wykorzystać do myślenia lateralnego. Spoglądamy na sytuację i badamy ją z różnych punktów widzenia. Hipotetyczne scenariusze pozwalają rozważać różne pomysły bez jakichkolwiek zobowiązań.

A  jak Archiwum – W tej kategorii karty przywołują różne wspomnienia. Możemy opowiedzieć o tym, jakie strategie przyniosły sukces w działaniu. Każde doświadczenie życiowe, to dobre i to złe, było źródłem jakiejś nauki. Pytania dadzą również okazję do przemyślenia, jacy ludzie odegrali w naszym życiu kluczową rolę. Skłonią do refleksji i, być może, wzruszą. Dzięki 30 pytaniom dowiemy się, jak staliśmy się tymi osobami, którymi jesteśmy dzisiaj.

J  jak Jaki, jaka, jakie – W tej kategorii wszystkie pytania zaczynają się od zaimków, używanych w pytaniach o sposób, cechę, podobieństwo, reakcję czy stan. Dobre pytania mają moc zmieniania życia. Zmuszają do przemyśleń, ale mogą też zmobilizować do działania. Dzięki pytaniom stajemy się bardziej otwarci i zaczynamy rozumieć siebie na głębszym poziomie. Poznajemy swoje upodobania i sposoby funkcjonowania. 30 pytań z tego zestawu daje możliwość opowiedzenia o sobie