Miesięczne archiwum: wrzesień 2020

Witaj szkoło!

Zestaw edukacyjny ASERTYWNA KOMUNIKACJA W SZKOLE przeznaczony jest do nauki asertywności. Uczy sposobów, jakimi można komunikować się z innymi, by przekazać im swoje odczucia związane z tym, co robią, oraz zaangażować ich w zmianę zachowań, jeżeli tego od nich oczekujemy.

Zagadnienia, które możemy omawiać, pracując z tym zestawem gier:

 • postawa asertywna podczas udzielania feedbacku,
 • umiejętność asertywnego przyjmowanie informacji zwrotnej,
 • komunikat „ja”,
 • agresja i uległość jako mało skuteczne formy komunikacji, 
 • zapobieganie reakcji obronnej podczas przyjmowania feedbacku,
 • komunikacja niewerbalna,
 • spójność mowy ciała z treścią komunikatu.

Dodatkowe tematy, nad którymi można pracować, korzystając z zestawu gier:

 • reguły wpływu społecznego,
 • konflikt wartości,
 • konflikt interesów,
 • praca zespołowa (dysfunkcje i ich pokonywanie),
 • role zespołowe,
 • uczenie odpowiedzialności za siebie i innych,
 • tolerancja,
 • budowanie tożsamości,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • etyka zawodowa,
 • netykieta,
 • zarządzanie emocjami,
 • radzenie sobie ze stresem.