Miesięczne archiwum: styczeń 2019

Bądź jak jeż!

W planowaniu działań bądź skuteczny jak jeż!

Synergia POCZUCIA SENSU, MISTRZOSTWA I PASJI da Ci siłę w działaniu.

Podczas warsztatu przestawisz zwrotnicę na metaforę i odpowiesz sobie na ważne pytania:

  • Co może Ci dać wymierne korzyści?
  • W czym możesz osiągnąć mistrzostwo?
  • Co Cię autentycznie motywuje?

Festiwal Szkoleń i Coachingu – Katowice, 25 Stycznia 2019, 14:30-16:45, Katowice Hotel Silesian (ul. Szybowcowa 1a), sala E

Jak budować kulturę feedbackową

Warsztat SUPERFEEDBACK poświęcony jest asertywnej komunikacji, a konkretnie sztuce dawania konstruktywnej informacji zwrotnej. Uczestnicy dowiadują się jak najlepiej udzielać feedbacku, zarówno tego, który odnosi się do korygowania zachowań, jak i tego doceniającego sukcesy. W obydwu przypadkach warto zadbać o to, aby feedback miał właściwą strukturę i opierał się na bezdyskusyjnych faktach. Podczas warsztatu uczestnicy poznają narzędzie wspierające budowanie kultury feedbackowej w firmach – grę SUPERFEEDBACK, która w atrakcyjnej formie pozwala nauczyć innych, jak w praktyce udzielać informacji zwrotnej. Realne sytuacje z życia pracowników / casy pomagają dostrzec potencjał i poznać zasady właściwego feedbacku, a rywalizacja pomiędzy zespołami angażuje uwagę i wzmacnia proces uczenia.

Zapraszamy na warsztat SUPERFEEDBACK  na XVIII Zjeździe Trenerów w Podlesicach.

Lądujemy na planecie Melmak

Na planecie Melmak odbyły się wybory prezydenckie. Nie wiemy, kto je wygrał i ile głosów uzyskał. Na Ziemię dotarły strzępy informacji. Zadaniem graczy jest ogarnięcie chaosu komunikacyjnego. Zespoły otrzymują rozproszone informacje dotyczące wyborów. Informacje zawierają melmańskie słownictwo. Występują między nimi wzajemne zależności. Zespoły rywalizują ze sobą o to, który pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi — kto wygrał wybory i ile uzyskał głosów.

Polecamy grę komunikacyjną autorstwa Marka Szopy.