Miesięczne archiwum: styczeń 2016

MIT DRUGI – reguła 7/38/55

Nasi zawodnicy o numerach 7, 38 i 55 gotowi do stawienia czoła kolejnemu mitowi!
Dzisiaj zajmiemy się najczęściej przekręcaną regułą dotyczącą komunikacji. Prof. Albert Mehrabian przeprowadził w latach 60. XX wieku eksperyment, którego wyniki zapewniły mu sławę i stałą obecność w poradnikach z zakresu komunikacji interpersonalnej. Badania stanowią ciekawy przyczynek do zrozumienia procesów odbierania sygnałów, jakie wysyłamy do siebie w procesie komunikacji. Wynik eksperymentu zaczął żyć własnym życiem i przenikać do zbiorowej świadomości jako reguła 7/38/55. Reguła ta nie zawsze jest prawidłowo podawana i interpretowana.

falsz_1W zaprojektowanych przez Mehrabiana i jego zespół eksperymentach ogółem wzięło udział 137 studentów University of California.
Materiał eksperymentalny stanowiły:
– 3 fotografie twarzy tej samej osoby: uśmiechnięta, neutralna, smutna
– 3 grupy słów: pozytywne: dear, great, honey, love, thanks, neutralne: maybe, oh, really, so, what i negatywne: brute, don”t, no, scram, terrible.
Słowa nagrano w studio, w którym lektor wypowiadał każde z nich w sposób pozytywny, neutralny i negatywny.
Następnie badacze konstruowali układy bodźców tworząc tzw. niespójne ekspresje. Kombinacje te prezentowano osobom testowanym. Ich zadaniem było określenie stopnia, w jakim lubią prezentowaną im osobę (reprezentowaną przez układ bodźców). Celem eksperymentu było określenie znaczenia poszczególnych elementów niespójnego komunikatu, które decydują o spostrzeganym poziomie sympatii.

prawda_1*) dla wnikliwych:

Według prof. Alberta Mehrabiana:
inferując całkowitą postawę (Atotal) osoby wysyłającej komunikat przenoszący różnymi kanałami wzajemnie sprzeczne informacje, czynimy to na podstawie sumy ważonej postawy komunikacyjnej wyrażonej słowami (Acontent), postawy sygnalizowanej cechami wokalnymi wypowiedzi (Atone) i postawy dającej się wyczytać z wyrazu twarzy (Aface) wg wzoru:
Atotal = 0,07 Acontent + 0,38 Atone + 0,55 Aface
W BARDZO SKOMPLIKOWANY SPOSÓB MOŻNA WYRAZIĆ PROSTE PRAWDY.

 Anka Łoza-Dzidowska

źródła:
„Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji” M. Tokarz – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006
„Sens i nonsens komunikacji niewerbalnej. Reguła 55/38/7 ” nf.pl

 

Sprzyjają planom lub odbierają wiarę we własne możliwości

Tym razem prezentujemy wywiad, który przeprowadzono ze Zwrotnicą. Z Patrycją Bilińską - logopedą i polonistką, autorką blogu logopedycznego BRZĘCZYCHRZĄSZCZ, rozmawiałam o wpływie słów na nasze życie osobiste i zawodowe oraz o przekonaniach utrudniających osiąganie sukcesu i dokonanie zmiany.

Patrycja Bilińska: Połączenie grafiki z psychologią biznesu skutkuje efektami, którymi zachwycam się i jako logopeda, i jako polonista. Skąd pomysł na tak innowacyjne połączenie?

Anna Łoza-Dzidowska: To życie napisało taki scenariusz <śmiech>.
A tak poważnie – uważam, że czasy, kiedy ludzie specjalizowali się tylko w jednej dziedzinie, dawno minęły. Dynamika zmian zachodzących wokół nas często wymaga radykalnych decyzji, również zawodowych. Z wykształcenia jestem artystą plastykiem. Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie zrobiłam dyplom z malarstwa i grafiki książkowej. W latach 80. komputer nie był jeszcze narzędziem pracy grafika. Z literami miałam bezpośredni, dosłownie „fizyczny” kontakt — w pracowni zecerskiej, gdzie składaliśmy teksty, używając do tego drewnianych i ołowianych czcionek.
Plakaty i ilustracje książkowe powstawały w tradycyjny sposób — technikami malarskimi. Bardzo ważną rolę w kształtowaniu mojego warsztatu graficznego odegrały zajęcia w pracowni typografii, gdzie tworzyliśmy graficzne metafory ze słów i liter. Bez tego przygotowania – warsztatowego i typograficznego – nie powstałyby grafiki komputerowe, które teraz publikuję na facebooku. Nie powstałby kalendarz typograficzny na 2016 rok, który jest zwieńczeniem ubiegłego roku, intensywnego i płodnego w projekty. Do stworzenia 108 znaków graficznych, które ilustrują kalendarz, wykorzystałam moją wiedzę na temat projektowania graficznego.
Skąd w moim życiu pojawił się wątek psychologiczno-biznesowy? Od wielu lat interesuję się psychologią i socjologią. Skończyłam szkołę trenerów i studia coachingowe, ponad 15 lat współpracuję ze znaczącą firmą szkoleniową – Exbis Eksperci Biznesmenom.
Ponad dwa lata temu powstała firma Zwrotnica, która połączyła moje kompetencje i zainteresowania. To, co do tej pory w życiu osiągnęłam zawodowo i czego nauczyłam się od innych i na studiach, zostało wykorzystane dla tworzenia własnego biznesu. Biznesu opartego o pasję.

PB: Słowo w tworzonych przez Panią materiałach odgrywa często kluczową rolę. Jaką wartość ma ono dla Pani w życiu osobistym i zawodowym?

AŁD: Siła słowa jest ogromna, a my nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. W trakcie moich szkoleń zawsze powtarzam uczestnikom, którzy na warsztatach z komunikacji poznają analizę transakcyjną, że jest to teoria, którąpowinni poznać przyszli rodzice, zanim zdecydują się na rodzicielstwo i zanim otworzą usta, żeby cokolwiek powiedzieć do swoich dzieci. Słowa, które słyszymy, kiedy jesteśmy mali, pracują w nas przez całe życie, przybierając miedzy innymi formę monologu wewnętrznego. Jest wiele potrzebnych, pouczających i motywujących komunikatów towarzyszących naszemu rozwojowi, które słyszymy od bliskich nam osób. Ale w spadku od naszych opiekunów i wychowawców otrzymujemy również takie słowa (a w rezultacie – takie przekonania), które mogą sprawić, że w życiu będziemy mieli ,,pod górkę”. Rodzicom łatwiej jest wychowywać grzeczne, a nawet ulegle potomstwo, ale później, w dorosłym życiu, taka postawa może okazać się dysfunkcyjna.
Moich rodziców bardzo szanuję i zawdzięczam im bardzo dużo, ale niewątpliwie preferowali wychowanie przez podporządkowanie i uległość. Musiałam wykonać niemałą prace nad sobą, aby móc robić to, co robię dziś w swoim życiu. Powiedzenie „dzieci i ryby głosu nie mają” na długo dźwięczało w moich uszach, wywołując tremę, uczucie nieśmiałości oraz niewiary we własne słowa i opinie. Nawet wtedy, gdy zabierałam głos, już jako dojrzała kobieta. Często jest również tak, że nawet w dorosłym życiu kręcą się wokół nas osoby, które utwierdzają nas w niezdrowych przekonaniach. W pewien sposób przyciągamy je do siebie. Dla mnie to, że teraz prowadzę zajęcia z kilkudziesięcioosobową grupą szkoleniową, do której zwracam się z różnymi komunikatami, objaśniając teorie i przekonując do przyjęcia określonych postaw, jest najlepszym potwierdzeniem pracy, którą wykonałam nad sobą.
Dobór słów ma bardzo duże znaczenie.

PB: Jaki wpływ na podejmowanie zawodowych decyzji mają słowa, których używamy oraz te, które kierowane są do nas?

AŁD: Olbrzymi. Wiąże się on z tym, o czym mówiłam już wcześniej. Monolog wewnętrzny może albo nam sprzyjać, albo odbierać wiarę we własne możliwości. Słowa, których używamy w nieustannym dialogu wewnętrznym, opisują zarówno nas samych, jak i zachodzące wokół zjawiska. Czasami jest to zdrowa semantyka, zdarza się jednak, że jest dla nas szkodliwa i może źle wpływać na nasze decyzje, również te zawodowe.

PB: Zwrotnica inspiruje do zmian. Co zyskujemy dzięki wyjściu ze swojej strefy komfortu?

AŁD: Zmiana to proces, który wymaga od nas wysiłku. Wiąże się również z tym, że musimy poradzić sobie z wewnętrznym oporem, powodowanym przez uruchamiające się nieświadome mechanizmy. Niejednokrotnie jest tak, że wolimy się męczyć z czymś, co dobrze znamy, do czego przywykliśmy, niż podejmować ryzyko związane z wyjściem ze strefy komfortu. Ważne zmiany w życiu wymagają czasu i uwolnienia umysłu od wcześniejszego zaangażowania. Broniąc statusu quo, nasz umysł podejmuje wszelkiego rodzaju strategie obronne. Zakotwiczamy się w miejscu zamiast zmienić to, co jest dla nas niekorzystne, ale oswojone.

 PB: Skąd czerpie Pani inspiracje do swoich grafik?

AŁD: Jestem podglądaczem i podsłuchiwaczem rzeczywistości <śmiech>. Mam otwarty umysł i zdecydowanie więcej odwagi, niż kiedykolwiek wcześniej w życiu. Ponad 15 lat szkoleń z tzw. miękkich umiejętności dało mi teoretyczne podstawy do robienia moich typograficznych plansz edukacyjnych. Przygotowywanie prezentacji na szkolenia, wizualizacja treści — to jeden z elementów pracy trenera. Od tego zrobiłam tylko krok do tworzenia grafik edukacyjnych jako Zwrotnica, czyli ta, która przestawia na inny tor myślenia.

PB: Jaką myśl przekazałaby Pani logopedom, którzy spragnieni są zmian w swoim życiu zawodowym? Od czego powinni zacząć wprowadzanie nowego?

AŁD: W przechodzeniu przez proces zmiany pomaga przyjęcie postawy otwartej wobec świata, zaufanie i wiara we własne siły. Wiąże się to z poczuciem wartości i rozeznaniem własnych możliwości. Pomocna jest świadomość emocji, które pojawiają się w związku ze zmianami. Ale najważniejsze jest przygotowanie i zaplanowanie. Warto też przed przystąpieniem do zmian zadać sobie pytania:
Jaki mam wpływ na rzeczywistość?
Jaki mogę mieć wpływ na przyszłość?
Czego ja chcę?
Co jest dla mnie ważne w życiu?
Co jest dla mnie dostępne?
Jakie są dobre strony zmiany?
Co mogłoby być minusem nowej sytuacji?
W jakim kierunku chcę zmierzać?
Do czego dążę?
Co takiego sprawia, że nie jestem w stanie dalej tkwić w obecnej sytuacji?
Zwrotnica ma w swojej ofercie specjalne sesje coachingowe, przeprowadzane przy pomocy autorskich narzędzi (kart i plansz), które pozwalają zaplanować w sposób kreatywny i nieszablonowy właśnie zmiany w życiu zawodowym. Serdeczne zapraszam do skorzystania z tej możliwości. Efekty są dla uczestników takich spotkań zaskakujące, dla mnie zaś stanowią źródło olbrzymiej satysfakcji z tego, że moja pasja i kompetencje mogą stanowić inspirację dla innych.
Na etapie planowania ważne jest racjonalne podejście, analiza szans i zagrożeń, natomiast gdy przystępujemy do działania, warto mieć pozytywne nastawienie i dużo optymizmu. Należy jednak pamiętać, że po osiągnięciu celu nowa rzeczywistość powszedniejeCo pewien czas warto podejmować nowe wyzwania, skupiać się na coraz to innych obszarach życia.

z Anką Łozą-Dzidowską rozmawiała Patrycja Bilińska
wywiad na blogu Brzęczychrząszcza:
http://www.brzeczychrzaszcz.pl/2016/01/sprzyjaja-planom-lub-odbieraja-wiare-we-wlasne-mozliwosci-rozmowa-o-slowach-z-anna-loza-dzidowska/