Miesięczne archiwum: lipiec 2017

Archetypki

Jaką twarz ma Twoja marka?

Na to pytanie znajdą odpowiedź osoby pracujące z kartami ARCHETYPKI  — narzędziem, które pozwala poznać archetyp marki osobistej. Dzięki ARCHETYPKOM odkrywają tożsamość swojej marki i jej unikalną wartość, odwołując się przy tym do potrzeb i motywacji, które tkwią w nich głęboko. Dowiadują się, dlaczego robią to, co robią oraz odnajdują odpowiedź na pytanie, w jaki sposób komunikować swoją indywidualną tożsamość.

Narzędzie można również wykorzystać jako kompas, pozwalający znaleźć odpowiedź na pytanie o kierunek działania. Korzystając z teorii archetypów w brandingu pozwala zarządzać własną marką, 

Typologia dwunastu marek wykorzystana w narzędziu pozwala rozpoznać źródła naszego funkcjonowania. Daje możliwość kreatywnego podejścia do tej klasyfikacji. ARCHETYPKI to nie jest zbiór sztywny i ograniczony. Tworząc nasze narzędzie, wzięliśmy pod uwagę, że na budowanie konkretnej marki może składać się wiele elementów pochodzących od różnych archetypów. Zabawa z ARCHETYPKAMI ma służyć jako oryginalny sposób na uporządkowanie cech, zachowań  i stylów komunikacyjnych.

Dzięki kartom Archetypki dowiadujemy się:

  • Jakie są archetypy marki  i jak możemy je zidentyfikować?
  • Jaka jest twarz naszej marki?
  • Co nam mówią nasze ARCHETYPKI?
  • Jakie są nasze wartości?
  • W jaki sposób inni mogą identyfikować nas z tymi wartościami?
  • Jak możemy to wykorzystać w tworzeniu naszego wizerunku?
  • W jaki sposób zakomunikować innym to, co jest dla nas ważne?

ARCHETYPKI zostały zaprezentowane 23 czerwca 2017 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2017