Miesięczne archiwum: czerwiec 2019

ZAUFAJ

NIC NIE JEST WAŻNIEJSZE OD ZAUFANIA podkreśla Patrick Lencioni w swojej książce „Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej”.

Według niego zaufanie oparte jest na otwartości. Bazuje na podstawowym założeniu, że ludzie, którzy nie obawiają się powiedzieć o sobie prawdy, nie będą angażować się w niepotrzebne rozgrywki. Zaoszczędzony czas i energia zostaną wykorzystane do osiągnięcia wspólnych celów. Budowanie zaufania najlepiej rozpocząć od małych kroków.

W nowej grze Zwrotnicy chodzi o to, żeby ludzie nieco się otworzyli i zrobili to bez poczucia dyskomfortu. 6 talii kart to 6 kategorii pytań i poleceń. Nazwy tych kategorii tworzą akronim ZAUFAJ.

Z  jak Zestaw 3 rzeczy – W tym zestawie wspólnym elementem jest liczba 3. Trójkę znamy z różnych kontekstów − radiowa Trójka, trójkąt w geometrii, trójkąt dramatyczny, trójkąt małżeński, trójca święta. Trójka w retoryce organizuje wypowiedź. Po pierwsze… , po drugie… , po trzecie…Zestaw zawiera 30 pytań i poleceń, które zachęcają do wymienienia 3 elementów połączonych wspólnym mianownikiem, np. 3 nawyków, 3 miejsc, 3 kolorów.

A  jak Alternatywa – W tym zestawie wszystkie karty stawiają przed jakimś wyborem. Filozofowie już dawno uznali znaczenie dylematów moralnych, a pisarze przez stulecia opisywali je w swoich dziełach. Dylematy są dla nas trudne. Co decyduje o tym, że ostatecznie opowiadamy się za jedną z opcji? Impuls czy przemyślana decyzja? Strategie bywają, jak zwykle, różne. Zestaw zawiera 30 dylematów, od najprostszych do takich, które wymagają głębszego zastanowienia.

U  jak Uczucia – W tym zestawie pytania dotyczą tego, co czujemy w różnych sytuacjach. Uczucia mogą wskazywać na rzeczy, których nie ogarniamy rozumem. Radość, smutek, strach, złość… Lista emocji jest bardzo długa. Niełatwo jest mówić o swoich odczuciach, ale ten zestaw pozwala za pomocą 30 pytań zachęcić do wyrażania uczuć towarzyszących nam w życiu.

F  jak Fantazja – Ta kategoria pytań daje możliwość puszczenia wodzy fantazji. Marzenia to nasze cele z odroczonym terminem realizacji.  Często wskazują na to, czego najbardziej pragniemy w naszym życiu. Marzenia możemy wykorzystać do myślenia lateralnego. Spoglądamy na sytuację i badamy ją z różnych punktów widzenia. Hipotetyczne scenariusze pozwalają rozważać różne pomysły bez jakichkolwiek zobowiązań.

A  jak Archiwum – W tej kategorii karty przywołują różne wspomnienia. Możemy opowiedzieć o tym, jakie strategie przyniosły sukces w działaniu. Każde doświadczenie życiowe, to dobre i to złe, było źródłem jakiejś nauki. Pytania dadzą również okazję do przemyślenia, jacy ludzie odegrali w naszym życiu kluczową rolę. Skłonią do refleksji i, być może, wzruszą. Dzięki 30 pytaniom dowiemy się, jak staliśmy się tymi osobami, którymi jesteśmy dzisiaj.

J  jak Jaki, jaka, jakie – W tej kategorii wszystkie pytania zaczynają się od zaimków, używanych w pytaniach o sposób, cechę, podobieństwo, reakcję czy stan. Dobre pytania mają moc zmieniania życia. Zmuszają do przemyśleń, ale mogą też zmobilizować do działania. Dzięki pytaniom stajemy się bardziej otwarci i zaczynamy rozumieć siebie na głębszym poziomie. Poznajemy swoje upodobania i sposoby funkcjonowania. 30 pytań z tego zestawu daje możliwość opowiedzenia o sobie

Wartości motywacyjne Gravesa

Powstał zestaw kart umożliwiających przyjrzenie się spektrum wartości odpowiedzialnych za podstawowe siły napędzające ludzi do działania. Jest unikalnym narzędziem wskazującym na obszary kultury organizacji, które wpływają na motywację pracowników. Pozwala również na identyfikację obszarów problematycznych i podjęcie działań zmierzających do zmiany i optymalizacji działania firmy.

CO POZNAJEMY DZIĘKI KARTOM:

 • wartości motywacyjne, którymi kierują się jednostki – te, które akceptują i te, które odrzucają,
 • profile wartości organizacji – w wymiarach wartości indywidualnych, obecnych jak i pożądanych w organizacji, obecne i pożądane wizje wartości w organizacji w kontekście pracy, różnicę pomiędzy stanem obecnym a pożądanym.

specjalna edycja Kolorów Metafory

Kolory Metafory to karty wykorzystujące fotografie, które zostały dobrane pod kątem różnorodnych skojarzeń. Ich zaletą jest wielofunkcyjność i niemal nieograniczone możliwości wykorzystania. W tym zestawie zdjęcia nie są podpisane, nie sugerują niczego oglądającej je osobie. W jednym obrazie każdy może zobaczyć co innego. Każdy z nas posiada indywidualny sposób postrzegania, doświadczania   i reagowania na identyczne obrazy.

W zestawie znajduje się:

 • 70 jednostronnych kart Kolory Metafory
 • 100 paseczków z emocjami

Przykładowe zastosowanie narzędzia w trakcie pracy indywidualnej:

 • praca nad nazwaniem ważnych wartości
 • opisanie aktualnej rzeczywistości
 • pobudzenie do zmiany perspektywy
 • przełamanie ograniczających przekonań
 • wsparcie pracy modelem GROW
 • nazwanie własnych emocji

Przykładowe zastosowanie narzędzia w trakcie pracy grupowej:

 • przeprowadzenie rundy otwierającej/zamykającej spotkanie/szkolenie
 • przeprowadzenie sesji twórczego rozwiązywania problemu
 • integracja zespołu – nazwanie wspólnych wartości i stworzenie wspólnej wizji
 • wsparcie rozwiązywania konfliktów
 • warsztaty poszerzania samoświadomości, poznawania siebie
 • warsztaty formułowania celu i planowania działań