Wartości motywacyjne Gravesa

Powstał zestaw kart umożliwiających przyjrzenie się spektrum wartości odpowiedzialnych za podstawowe siły napędzające ludzi do działania. Jest unikalnym narzędziem wskazującym na obszary kultury organizacji, które wpływają na motywację pracowników. Pozwala również na identyfikację obszarów problematycznych i podjęcie działań zmierzających do zmiany i optymalizacji działania firmy.

CO POZNAJEMY DZIĘKI KARTOM:

  • wartości motywacyjne, którymi kierują się jednostki – te, które akceptują i te, które odrzucają,
  • profile wartości organizacji – w wymiarach wartości indywidualnych, obecnych jak i pożądanych w organizacji, obecne i pożądane wizje wartości w organizacji w kontekście pracy, różnicę pomiędzy stanem obecnym a pożądanym.