Miesięczne archiwum: grudzień 2015

MIT PIERWSZY – SPECJALIZACJE PÓŁKUL MÓZGOWYCH

Czas obalić mity, które często pojawiają się na salach szkoleniowych. Są chwytliwe, ale prawda o opisywanych zjawiskach jest bardziej złożona. Oto pierwszy z nich – prawa półkula mózgu jest odpowiedzialna za takie obszary jak intuicja, kreatywność, posługiwanie się obrazami. Lewa półkula odpowiada za analityczne myślenie, planowanie i posługiwanie się słowami. FAŁSZ.
Obie półkule są ważne i nie mogłyby funkcjonować bez siebie nawzajem, a poszczególne właściwości nie mogą być przypisane określonym częściom mózgu.
Skąd ten mit o kreatywności prawej półkuli i analitycznych zdolnościach lewej? W latach 60. XX wieku prowadzono badania nad chorymi cierpiącymi na padaczkę, która nie reagowała na leczenie farmakologiczne. Pacjenci poddawani byli zabiegowi komisurotomii – przecięcia ciała modzelowatego, czyli struktury łączącej obie półkule mózgu. Miało to zapobiec napadom padaczki. Zaobserwowano znaczne różnice w postrzeganiu i myśleniu pacjentów. Pacjenci nazywali prawidłowo tylko te przedmioty, które znajdowały się w prawym polu widzenia (a więc analizowane przez lewą półkulę). Obiekty zlokalizowane w lewym polu widzenia (analizowane przez prawą półkulę) poddawali prawidłowej analizie przestrzennej. Badania te doprowadziły do zero-jedynkowego wniosku o „specjalizacji” obu półkul mózgowych.
Nie da się „przełączać” na pracę jednej lub drugiej z nich. Półkule mózgowe wzajemnie się uzupełniają, a ich plastyczność neuronalna pozwala, w przypadku urazów mózgu, przejmować niektóre funkcje uszkodzonych części przez inne obszary.
Ten mit wiąże się z jeszcze innym błędnym przekonaniem, ale…
to już w następnym wpisie na temat mitów, które pokutują na salach szkoleniowych.

 Anka Łoza-Dzidowska
na podstawie:
„Mózg a zachowanie” T.Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka – PWN, Warszawa 2000
„Trening kreatywności” A Biela – SamoSedno, Warszawa 2015