Miesięczne archiwum: październik 2015

Lekcja 3 czyli jak pracować z wartościami, kreatywnie wykorzystując karty

Wartości to podstawa naszego funkcjonowania w życiu. Odkrycie systemu wartości klienta coachingowego pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy jego postępowania. To właśnie wartości, mając wpływ na podejmowanie naszych decyzji życiowych, stanowią motor działania każdego z nas. Dużym problemem bywa ubranie, tych istotnych dla nas rzeczy, w odpowiednie słowa. Pomocnym narzędziem są KOLORY METAFORY – karty, które wykorzystują fotografie dobrane pod kątem różnorodnych skojarzeń. Ich zaletą jest wielofunkcyjność i niemal nieograniczone możliwości łączenia elementów. W tym zestawie fotografie nie są podpisane, nie sugerują niczego oglądającej je osobie. 70 kart z fotografiami można dowolnie zestawiać z 70 podpisami (wartości, postawy, zachowania) oraz z 70 mocnymi pytaniami coachingowymi.

Prosimy klienta, żeby zastanowił się nad identyfikacją tego, co odgrywa w jego życiu kluczową rolę. Pomocne w tym procesie są właśnie karty KOLORY METAFORY. Praca przebiega w dwóch etapach – wydobywczym i porównawczym.

1. ETAP WYDOBYWCZY

Pytania pomocnicze:

Jakie są Twoje najważniejsze wartości?

Na jakich podstawach opierasz swoje najważniejsze decyzje?

Co jest dla Ciebie najistotniejsze?

Co Cię w życiu ekscytuje? Dlaczego?

Co Cię w życiu popycha do działania?

Pytania do paseczków z wartościami:

Które słowa najbardziej w Tobie rezonują?

Które słowa najlepiej oddają Twoje ideały?

Które słowa najtrafniej wyrażają to, na czym Ci w życiu zależy?

2. ETAP PORÓWNAWCZY

Etap porównawczy pozwala dokładnie przeanalizować czy ustalona hierarchia ważności jest zgodna z naszymi autentycznymi przekonaniami. W pierwszym odruchu, podając to, co jest dla nas ważne, możemy kierować się różnymi, również nieuświadomionymi pobudkami.

1. Często odpowiadamy pierwszym słowem, które nam przychodzi do głowy.

2. Kieruje nami przekonanie, że taka odpowiedź jest pożądana (np. przez rozmówcę).

3. Chcemy wywrzeć dobre wrażenie na naszym rozmówcy.

4. Możemy przeoczyć istotne rzeczy.

Teraz prosimy klienta o porównanie ze sobą wszystkich kart z przypisanymi do nich wartościami. Zapisujemy ile razy wybiera każdą kartę. Ustawiamy karty według nowej hierarchii ważności. Karta, która uzyskała największą ilość wskazań reprezentuje nadrzędną wartość dla klienta. Omawiamy to z nim.