Miesięczne archiwum: marzec 2019

6 TWARZY SZEFA

3871 osób wybranych losowo z 20 000 menedżerów z całego świata zostało poddanych ankiecie badającej skuteczność przywództwa. Na jej podstawie wyodrębniono 6 stylów zarządzania. Każdy z nich wyrasta z innego obszaru inteligencji emocjonalnej. Artykuł Daniela Golemana „Przywództwo, które przynosi efekty” zamieszczony w specjalnym wydaniu Harvard Business Review Polska stał się inspiracją do stworzenia narzędzia szkoleniowego 6 TWARZY SZEFA.

Uczestnicy gry dowiadują się jak:

  • efektywnie zarządzać zespołami,
  • wykorzystać różne style przywództwa do pracy z ludźmi w różnych kontekstach zarządczych / organizacyjnych,
  • menedżer może docierać do tych pokładów inteligencji emocjonalnej, które są najbardziej przydatne w danej sytuacji.

https://www.facebook.com/projektowaniezmiany/photos/pcb.1068923413316141/1068922903316192/?type=3&theater