Miesięczne archiwum: czerwiec 2016

Startuje Akademia Zwrotnicy

Rusza 1. Edycja Szkoły dla Coachów (i Trenerów) prowadzona przez Ankę Łozę- Dzidowską. „Akademia Zwrotnicy” to jednodniowe warsztaty wykorzystujące autorskie narzędzia. Obejmują 7 godzin dydaktycznych.
Metodologia: sesje warsztatowe, mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje moderowane, gry szkoleniowe. Aktywizująca i interaktywna forma realizacji zajęć.

CEL WARSZTATU:
Celem warsztatu jest poznanie metaforycznych narzędzi wizualnych i sposobów ich wykorzystania do kreatywnego rozwiązywania problemów na sesjach coachingowych i warsztatach.

PROGRAM OBEJMUJE:
METAFORA – rodzaje i funkcje metafory w pracy trenera i coacha: komunikacja znaczeń / wzbogacanie ekspresyjności wypowiedzi / nieiwazyjny sposób uświadamiania zależności / poznawanie nowych pojęć / twórczość / wychodzenie poza schemat
PERCEPCJA – zasady, właściwości i ich wpływ na pracę z inspirującymi obrazami: aktywne odbieranie danych / selektywność percepcji / intencjonalny charakter / indywidualne sposoby postrzegania / łączenie danych w sensowną całość
WARTOŚCI jako – klucz do poznania motywów działania ludzi / siła napędowa pracy i pasji / podstawy podejmowania decyzji i działań / droga do zrozumienia emocji i złożonych relacji interpersonalnych
TYPY OSOBOWOŚCI – różnice w postrzeganiu świata i sposobie reagowania na bodźce w oparciu o podział na temperamenty (nowoczesne podejście – analizowane pod kątem skłonności do ryzyka i sposobów wchodzenia w relacje interpersonalne)
RÓŻNE RODZAJE MYŚLENIA – (najnowsze narzędzie Zwrotnicy) jak uwolnić umysł od sztampowego myślenia: korzystanie z intuicji / wiązanie faktów i liczb / obiektywna krytyka / pozytywne konstruowanie / myślenie kreatywne i lateralne / szerokie spojrzenie na problem
TRENING KREATYWNOŚCI – kojarzenie pozornie niepasujących do siebie pojęć / stworzenie piramidy skojarzeń, która służy jako baza do stworzenia definicji dowolnego pojęcia.
IMAGINACJA I WYJŚCIE POZA SCHEMATY MYŚLOWE – praca z przypadkowym bodźcem, czyli z tajemniczym kadrem, stworzenie planu / wizji realizacji konkretnego celu.
TWORZENIE BAJKI Z MORAŁEM-SENTENCJĄ – umiejętne radzenie sobie z oporem poprzez użycie metafory do opisania istotnych zależności i reguł społecznych.
SPACER PO PLANSZY COACHINGOWEJ – praca z modelem GROW, prezentacja narzędzia.
„TE TYPY TAK MYŚLĄ” – praca z kartami reprezentującymi różne typy myślenia i podchodzenia do problemu.