Jak budować kulturę feedbackową

Warsztat SUPERFEEDBACK poświęcony jest asertywnej komunikacji, a konkretnie sztuce dawania konstruktywnej informacji zwrotnej. Uczestnicy dowiadują się jak najlepiej udzielać feedbacku, zarówno tego, który odnosi się do korygowania zachowań, jak i tego doceniającego sukcesy. W obydwu przypadkach warto zadbać o to, aby feedback miał właściwą strukturę i opierał się na bezdyskusyjnych faktach. Podczas warsztatu uczestnicy poznają narzędzie wspierające budowanie kultury feedbackowej w firmach – grę SUPERFEEDBACK, która w atrakcyjnej formie pozwala nauczyć innych, jak w praktyce udzielać informacji zwrotnej. Realne sytuacje z życia pracowników / casy pomagają dostrzec potencjał i poznać zasady właściwego feedbacku, a rywalizacja pomiędzy zespołami angażuje uwagę i wzmacnia proces uczenia.

Zapraszamy na warsztat SUPERFEEDBACK  na XVIII Zjeździe Trenerów w Podlesicach.