Lądujemy na planecie Melmak

Na planecie Melmak odbyły się wybory prezydenckie. Nie wiemy, kto je wygrał i ile głosów uzyskał. Na Ziemię dotarły strzępy informacji. Zadaniem graczy jest ogarnięcie chaosu komunikacyjnego. Zespoły otrzymują rozproszone informacje dotyczące wyborów. Informacje zawierają melmańskie słownictwo. Występują między nimi wzajemne zależności. Zespoły rywalizują ze sobą o to, który pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi — kto wygrał wybory i ile uzyskał głosów.

Polecamy grę komunikacyjną autorstwa Marka Szopy.