WIELOFUNKCYJNY ZESTAW GIER I NARZĘDZI DLA TRENERÓW

Dzięki narzędziom KAMELEON:

 1. Pokażesz działanie 6 stylów przywództwa wg Daniela Golemana
 2. Zbudujesz szybciej atmosferę otwartości i zaufania
 3. Zidentyfikujesz największe bariery komunikacyjne w zespołach
 4. Wytłumaczysz na czym polega asertywna postawa
 5. Nauczysz modelu udzielania informacji zwrotnej − DEEP
 6. Wytłumaczysz czym różni się feedback od feedforwardu
 7. Zidentyfikujesz wartości motywacyjne w zespołach
 8. Poznasz potencjał zespołów i jego członków
 9. Rozpoznasz archetypy marki osobistej i firmowej w zespołach
 10. Wykorzystasz metaforę do omówienia trudnych tematów
 11. Wprowadzisz kreatywnie każdy temat warsztatu
 12. Pokażesz różnice w funkcjonowaniu ludzi / DISC, Insight, temperamenty
 13. Przeprowadzisz analizę stawianych celów
 14. Zaprezentujesz model GROW do zaplanowania działań
 15. Dasz wskazówki jak pracować z emocjami poprzez wizualizację
 16. Pozwolisz odkryć różne rodzaje myślenia i analizowania problemów
 17. Pokażesz synergię korzyści, mistrzostwa i pasji w działaniu 
 18. Pokażesz złożone koncepcje w interesujący sposób
 19. Sprawisz, że grupa samodzielnie dojdzie do ciekawych wniosków
 20. Uatrakcyjnisz każde szkolenie